Tűzjelzők
Tűzjelző rendszerek

A tűz és a velejáró fény és energia megjelenés a természetben előforduló egyik meghatározó jelenség. Egy tűzeset pusztító jelenség lehet, gyakran jár súlyos következményekkel, épületekben, egyéb tulajdonban bekövetkező anyagi kárral, a legtragikusabb esetekben emberi életek elveszítésével. A tűz elleni védekezés ezért mindig is nagy kihívást jelentett az emberi civilizáció számára. A védekezés elsődleges célja az élet megmentése és az anyagi javak megóvása, másodlagos célja a környezeti károk megelőzése. Mindkét cél elérésében a kockázatarányos megelőzés a legfontosabb, mivel a javainkban, emberi életekben bekövetkezett veszteség nagyságrendekkel lehet nagyobb, mint a megelőzésre fordított pénz.

A technikai fejlődés, a digitális eszközök elterjedése és egyre kedvezőbb ára, a modern építőipari technológiák használata napjainkban elérhetővé teszik bárki számára a korszerű, nagy megbízhatóságú tűzvédelmi rendszerek kiépítését. Ezen rendszerek, berendezések alkalmazása hatósági engedélyekhez, szabályozásokhoz kötött a világ valamennyi fejlett országában. Cégünk az elektronikus tűzvédelem területén nyújt megrendelőinek megbízható, korszerű szolgáltatást, amely a elektronikus vagyonvédelmi megoldásokon belül az egyik legszigorúbban szabályozott fejezet. A hatósági szabályozás kiterjed a tűzjelző rendszerek tervezésére, telepítésére, a telepítést követő karbantartásra, a kivitelezők és az üzemeltetők folyamatos ellenőrzésére, abból a célból, hogy mindennapjainkban egyre kevesebbet találkozzunk elkerülhető tűzeset okozta tragédiával.

Egy általános tűzjelző rendszer vázlatos felépítése:

Tűzjelző rendszer megvalósítása:

A legegyszerűbb megoldás, amikor a betörésjelző riasztórendszerhez csatlakoztatunk olyan eszközöket, amelyek képesek érzékelni a tűz keltette füstöt vagy hőképződést. Ez a megoldás ott alkalmazható, ahol nem kötelezően előírt a telepítés. Nagyobb épületekben, illetve ahol azt kötelezően előírják, az elektronikus tűzvédelmi rendszerek, már önálló vezérlőközponttal és érzékelő-hálózattal épülnek ki, melyek az automatikus tűzoltó berendezések vezérlésére is alkalmasak lehetnek. Az intelligens tűzjelző rendszerek a tűz keletkezését annak korai stádiumában képesek érzékelni, ugyanakkor megfelelő számítási eljárásokkal nagymértékben kiküszöbölik a zavaró környezeti hatások miatti téves riasztásokat. Kivitelezéseink alkalmával a Bentel Security világszínvonalú, nagy megbízhatóságú eszközeit használjuk. A központok alkalmasak arra, hogy az érzékelők egyedileg címezhetők legyenek, így egy adott esemény bekövetkezésekor annak pontos helye és ideje is azonnal meghatározható. A tárolt adatokat a rendszer továbbítani képes megfelelő felügyeleti rendszerek vagy a tűzoltóság felé, ahonnan a szükséges intézkedések rövid időn belül megtehetők.

A jelenleg hatályos jogszabályok a tűzjelző berendezések karbantartását tűzvédelmi szakvizsgához kötik, melyekkel a karbantartást végző munkatársaink rendelkeznek.